Skip to page content
Stichting ADAR > Wie we zijn > Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Bart Römer

Directeur Nederlandse Filmacademie

"Ik geloof in de kracht van verhalen vertellen. Verhalen scheppen de mogelijkheid tot empathie, troost, duiding, ontspanning. Verhalen verbinden mensen met elkaar op een diep, gevoelsmatig niveau. Dat is altijd al nodig, naar mijn idee, maar zeker daar op die plekken in de wereld waar oorlog en onrecht zoveel leed aanrichten of hebben aangericht.”

“Verhalen kunnen mensen helpen in hun pogingen weer te helen. Leveren een belangrijke bijdrage aan het weer kunnen opbouwen van een positiever toekomstbeeld. Het is daarom ook dat ik graag mijn steun verleen aan dit prachtige project van Stichting Adar, om te komen tot Cinema Kobani in Kobani. Als er ergens ter wereld behoefte bestaat aan inspirerende verhalen dan is het daar wel op die plek in die stad. Als directeur van de Nederlandse Filmacademie, zal het niet verbazen dat ik juist het initiatief om Cinema Kobani te realiseren meer dan een warm hart toedraag."


Willemien van Aalst

Directeur Omroep Human


Bregtje van der Haak

Directeur Eye Filmuseum